Hoppa till innehåll

Hur gör man en studiecirkel?

Grunden i en studiecirkel är det gemensamma lärandet. Träffarna skall ses som ett utrymme för dialog, interaktion och gemensam eftertanke kring ämnet i fokus. Varje träff har också en övning som grund för detta. Tiden mellan träffarna är i den här studiecirkeln avsedd att användas till att på egen hand utforska studiematerialet samt att du i anslutning till varje träff får ett uppdrag att fundera på till nästa gång.

Bärande principer för en studiecirkel är att alla delar med sig av sina kunskaper och att man lär sig tillsammans. Alla som deltar i studiecirkeln kommer ha olika erfarenheter av hybridmöten och hybridundervisning samt olika engagemang och kunskaper när det kommer till att använda olika former av digital teknik. Alla ska kunna påverka och känna sig delaktiga. På så vis blir studiecirkeln rolig, kreativ och givande för alla!

Studiecirkelledare

Varje studiecirkel har en utsedd studiecirkelledare. Vi tror att ni som genomför cirkeln redan är erfarna vid studiecirklar och om inte rekommenderar vi att läsa mer om studiecirkelformen här.

I den här studiecirkeln (som för de flesta andra) så har du som studiecirkelledare ett särskilt ansvar för att åstadkomma ett lärandeklimat och facilitera den process som gruppen går igenom. Vi ser framför oss att du som studiecirkelledare är särskilt inläst på materialet, tar ett extra ansvar för att förbereda lokalen och ordna fika till träffarna. Under träffarna underlättar du så att alla får komma till tals som vill samtidigt som du ser till så samtalen kretsar runt ämnet för träffen.

Efter genomförd studiecirekel så är du varmt välkommen att dela med dig av dina erfarenheter. T.ex. får du gärna skicka in cirkelns ifyllda pdfer eller wordfiler. Kontaktperson är Jan Gulliksen. Via länken når du hans kontaktuppgifter inkl. postadress.

Ses fysiskt, digitalt eller som hybrid?

En återkommande fråga är huruvida träffarna i den här cirkeln bör vara fysiska, digitala eller hybrida. Det blir särskilt spännande eftersom man får till upplevelsebaserat lärande och att reflektera kring en gemensam upplevelse. Vi rekommenderar er att börja studiecirkeln med att ses fysiskt om ni inte känner varandra väl som grupp tidigare. Detta eftersom det i allmänhet och särskilt om man har begränsad erfarenhet av digitala möten är enklare att lära känna nya personer via fysiskt möte. Men sedan rekommenderar vi att ni genomför några av träffarna 2, 3 och 5 som fysisk träff, någon som helt digital och någon som hybrid så ni får prova på de olika formerna under studiecirkeln. Träff 4 är enklast att genomföra som fysiskt möte.