Hoppa till innehåll

Träff 3. Rummet, ljud, bild och belysning

Övning (ca 75 min)

I denna övning får alla deltagare visa upp de bilder/filmer och reflektioner man gjort om de miljöer där hybridmöten och hybridundervisning äger rum.

 • Hur ser rummen ut? Hur är de möblerade? Hur ser belysningen ut?
 • Vilken teknik finns redan på plats och vad behöver kompletteras med?
  • Datorer/fast utrustning.
  • Skärmar och/eller projektorer.
  • Kameror.
  • Mikrofon(er) och högtalare.

Cirkelledaren ansvarar för att alla får tillräckligt med tid för att presentera sin eller sina miljöer och blir inkluderade.

Därefter ser vi framför oss ni att ni har en gemensam diskussion. Förslag på frågor att reflektera kring.

 • Vilka rumsliga och teknikiska fördelar och nackdelar finns med de rum som vi har valt att använda oss av?
 • Vilka förändringar bör/kan man göra i rummen för att göra dem bättre för hybridmöten/undervisning?
 • Finns det några begränsningar för att göra de förändringarna? Rumsliga, ekonomiska, annat?
 • Bör andra rum användas och i så fall vilka?

Målsättningen är att efter övningen vet deltagarna vilka ev. ändringar eller inköp som behövs för respektive plats.

Frågorna finns också nedladdningsbara för de som vill fylla i digitalt eller skriva ut och använda i pappersformat. Dokumentet finns både som ifyllbar pdf och i wordformat. Detta är samma filer som delades i slutet av träff 2.