Hoppa till innehåll

Träff 4. Lärande

Övning (ca 75 min)

Den här övningen handlar om att alla deltagare gemensamt reflekterar över hur man utformar och organiserar lärandeaktiviteter, underlättar deltagares lärprocesser och delar med sig av sina kunskaper i ämnet i hybrida miljöer.

Som förberedelse till denna träff har ni förhoppningsvis refekterat över vad som är viktiga faktorer för att du skall känna dig närvarande, inkluderad och sedd vid möten och undervisning. Frågorna finns också nedladdningsbara för de som vill fylla i digitalt eller skriva ut och använda i pappersformat. Dokumentet finns både som ifyllbar pdf och i wordformat. Det är samma dokument som delades i slutet av träff 3.

Med utgångspunkt i dessa frågor, använd er av de rekommendationer som finns i studiematerialet och reflektera gemensamt över hur ni kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande. Rekommendationerna i studiematerialet var:

  • Utgå från deltagarens upplevelser när jag planerar.
  • Utgå från syftet och målet med träffen.
  • Planera för aktivt deltagande.
  • Planera för likvärdigt aktivt deltagande.
  • Dela med dig av dina förväntningar.
  • Överväg att ha med en ”co-leader”.
  • Börja med att berätta om syfte, mål, agenda och repetera dina förväntningar.
  • Ge likvärdig uppmärksamhet till de digitala och fysiska deltagarna.
  • Monitorera deltagares engagemang och deltagande och vidta eventuella åtgärder.
  • Var flexibel och anpassningsbar.

Alla deltagare får ca 10 min för att förbereda sig och sedan ca 10 min per person att dela med sig. Resterande tid ägnas åt gemensam reflektion.

Målsättningen är att efter övningen har deltagarna utvecklat några strategier för att underlätta aktivt lärande i hybrida miljöer.