Hoppa till innehåll

Träff 4. Lärande

Att undersöka till nästa träff (ca 15 min)

Till nästa träff förbereder ni er individuellt genom att göra en personlig utvecklingsplan kring hybridmöte/-undervisning.

Steg 1. Observera studiecirkeln i backspegeln.

  • Återbesök övningen i träff 1 kring typiska mötessituationer och viktiga komponenter i dem. Reflektera över dina svar på denna övning och om något har förändrats under studiecirkelns gång. Vad är har du för användningsområde för hybridmöten?
  • Återbesök övningen i träff 2 kring olika programvaror för att genomföra digitala och hybrida möten samt programvaror för att göra dem mer interaktiva. Landa i vilka programvaror just du ska använda i er hybridundervisning eller hybridmöten.
  • Återbesök övningen i träff 3 kring rummet, ljud, bild och belysning. Vilka rum är det som skall användas och hur behöver de anpassas för dessa mötes- och undervisningssituationer? Behöver något köpas?
  • Återbesök övningen i träff 4 kring lärande. Hur skapar du goda förutsättningar för en undersökande gemenskap? Hur utformar och organiserar man lärandeaktiviteter, underlättar deltagares lärprocesser och delar med sig av sina kunskaper i ämnet i era miljöer?

Steg 2. Skapa en utvecklingsplan. Planen är inspirerad av GROW-modellen som är ett verktyg för att hitta vägar från mål till handling. Det vi ber om är att du formulerar din väg framåt utifrån dessa områden.

  • Mål: Vad har du för mål? Vad är det du vill uppnå kring hybridmöten och hybridundervisning?
  • Verklighet: Reflektera över dina förutsättningar. Hur ser din verklighet ut? Vilket är ditt nuläge?
  • Möjligheter: Vad skulle att nå målen kunna innebära? Vilka möjligheter ser du framför dig öppnas upp?
  • Hinder: Vilka hinder och utmaningar ser du framför dig som kan vara utmanande för att nå målen?
  • Alternativ. När du ni har formulerat dina mål, din verklighet, möjligheter och hinder, vad skulle kunna vara olika sätt/vägar att nå målen?
  • Vägen framåt. Omformulera alternativen ovan till handlingssteg som tar dig till dit mål, gärna i form av en punktlista. Vilken är dina kommande steg för att ta hänsyn till förutsättningarna och nå dina mål?

Frågorna finns också nedladdningsbara för de som vill fylla i digitalt eller skriva ut och använda i pappersformat. Dokumentet finns både som ifyllbar pdf och i wordformat.