Hoppa till innehåll

Träff 5. Ledarskap

Avslutning och utvärdering (ca 30 min)

Då är vi framme vid slutet av denna studiecirkel. Innan vi slutar är det två saker kvar.

  • Fyll i studiecirkelns avslutande enkät. Tanken är att alla deltagare fyller i enkäten enskilt. Med enkäten vill vi ta tillvara på dina erfarenheter från arbete med hybridutbildning och hybridmöten och att genomgå studiecirkeln. Enkätens data kommer också att användas för forskning om digital utbildning. Observera att denna enkät är individuell och mottagare är vi som skapat materialet till studiecirkeln. Studiecirkelledaren kommer inte få tillgång till resultatet av enkäten.
  • Gör en egen utvärdering. Vad tyckte ni om studiecirkeln? På vilka sätt har ni utvecklat er förmåga att genomföra möten eller undervisning i hybrida miljöer? Reflektera gemensamt över hur ni har jobbat bra tillsammans i denna studiecirkel. Vad har fungerat väl och finns det något som kan utvecklas?

Med detta så tackar vi för ert deltagande under denna studiecirkel!

Gulan, Stefan och Björn